• dodatna/doplatna/dopunska premija; 75% of scale average additional premium as per ICC - obavezna primena doplatne premije za starost broda prema Institutskoj klasifikacionoj klauzuli u iznosu od 75%