• završiti; ispuniti; dopuniti; to complete a project on time and on budget - završiti projekat na vreme i u okviru budžeta (predračuna)