• kompanija; preduzeće; affiliated company - podružnica, filijala; subsidiary (company) - zavisno preduzeće/kompanija; associated company - povezano preduzeće/kompanija