• običajno pravo (neformalizovani skup pravila koji je proistekao izvorno u Engleskoj, iz običaja i tradicionalne prakse, za razliku od onog prava čiji je izvor sistem rimskog prava)