• zajednički; običan; uobičajen; to be common with other industries - biti zajednički sa drugim privrednim granama