• komisiona firma koja za svoje klijente kupuje i prodaje na bazi provizije