• komercijalni rizici (čijim ostvarenjem ne mogu nastati katastrofalne posledice); rizici kojima su izloženi krediti u vezi sa komercijalnim poslovanjem poverioca. Ovi rizici smatraju se osigurljivim na komercijalnom tržištu osiguranja.