• osiguranje od odgovornosti za privredne rizike; osiguranje od odgovornosti (vlasnika) preduzeća