• komercijalni osiguravači; osiguravači u privredi