• komercijalno osiguranje; privatno osiguranje sa ciljem ostvarivanja profita; osiguranje u privredi