• osiguranje vlasnika preduzeća od pronevere zaposlenih, sa maksimalnom naknadom po svakoj pojedinačnoj šteti, bez obzira na broj zaposlenih koji su tu štetu izazvali