• troškovi pravnog postupka u vezi sa tužbom ili odbranom povodom sudara