• provizija za izvršenu naplatu (inkaso) premija sledećih godina