• Klauzula o finalnom/čistom preseku; Klauzula o klin-katu (o preseku stanja na određeni datum - obično 31.12.) Suprotna je Klauzuli o ugovornoj godini (Underwriting Year Clause), gde se svaka ugovorna godina posmatra zasebno