• „dok stvari ostanu ovakve"; načelo nepromenjenih okolnosti