• period isplate šteta po aktivnim polisama do datuma njihovog isteka