• rezerva šteta; rezerva nerešenih (neisplaćenih, nelikvidiranih, pendentnih) šteta; rezerva za prijavljene, a nelikvidirane štete