• kvota šteta; srazmera šteta; odnos između uplaćenih premija i nastalih šteta; prosečni teret šteta; procenat šteta u premiji; odnos premija i šteta