• štete iz osiguranja motornih vozila privatnog sektora