• polisa osiguranja prema kojoj se isplata vrši na bazi odštetnih zahteva koji su pokrenuti i izvan perioda osiguranja (ukoliko je uzrok štete nastao u periodu osiguranja)