• tarifa koja se bazira na vrednosti, a ne na težini, obimu ili jedinicama